dimarts, 9 d’agost de 2016

Progressió d'escriptura

Aquesta entrada va per l'Ainhoa, una brisa d'aire fresc al moment que la necessitava! Pretén respondre la teva pregunta sobre:
-i podem aprendre a escriure passant per altres materials, no? sorra...

No és matemàtica absoluta, com res ho és quant parlem d'infants, però cada progés pas a pas coincideix amb : reconeixement, descoberta, escriptura sense model.

PROGRESSIÓ ESCRIPTURA

Reconèixer la teva inicial,
Reconèixer les lletres del teu nom.
Identificar el teu nom.

Agafar el teu nom entre quatre noms (etiquetes bon dia)

Agafar el teu nom entre tots els noms.